تیم برنامه چی با سابقه ی زیاد در زمینه کد نویسی و طراحی گرافیکی از سال 1389 تحت عنوان های مختلف فعالیت خود را ادامه داده است. تخصص ما آموزش برنامه نویسی اندروید، ساخت اپلیکیشن اندروید و مشاوره در فروش آنهاست. همچنین به دلیل آشنایی با گرافیک، اپلیکیشن های ساخته شده توسط تیم برنامه چی از زیبایی بصری بسیاری بهره میبرند. زیبایی اپلیکیشن در کنار عملکرد بدون نقص و پرسرعت ترین سیستم پشتیبانی، از ویژگی های برنامه چی میباشند.

آثاری که تا امروز توسط تیم ما تولید شده است: