دسته بندی: اسکرام

اسکرام

اسکرام یا Scrum در برنامه نویسی چیست و چگونه آنرا اجرا کنیم؟

Scrum یا به زبان فارسی اسکرام یکی از راه های مدیریت پروژه است که زیر مجموعه تکنیک Agile حساب میشود. این تکنیک در تیم های برنامه نویسی استفاده زیادی دارد و به همین دلیل محبوبیت و شهرت زیادی دارد. در این مقاله آموزشی در وبسایت برنامه چی میخواهیم درباره این روش و جزئیات آن بصورت

اسکرول به بالا