متد indexOf در جاوا

متد indexOf برای به دست آوردن ایندکس کاراکتری خاص از رشته در جاوا

در زبان جاوا می توانید با استفاده از متد indexOf ایندکس کاراکتر و یا رشته ای خاص در یک رشته را به دست بیاورید. برای آموزش و یادگیری این متد با برنامه چی همراه باشید.

توضیحات متد indexOf

این متد ایندکس کاراکتری خاص از رشته را بر می گرداند، اگر آن کاراکتر وجود نداشت مقدار -1 را نمایش می دهد.


سینتکس متد indexOf

می توانید برای نوشتن این متد از الگوی زیر استفاده کنید:

public int indexOf(char ch)

نمونه دوم برای نوشتن این متد:

public in indexOf(char ch, int fromIndex)

نمونه سوم برای نوشتن این متد:

int indexOf(String str)

نمونه چهارم برای نوشتن این متد:

int indexOf(String str, int fromIndex)

پارامترهای ورودی

می توانید جزئیات پارامترهای ورودی متد indexOf را در این قسمت مشاهده کنید:

 • ch: یک کاراکتر از رشته که می خواهید در صورت وجود داشتن، ایندکس آن به شما نمایش داده بشود.
 • fromIndex: ایندکس خانه ای که قصد دارید جستجو از آن جا شروع شود.
 • str: یک رشته

مقدار بازگشتی متد indexOf

 • این متد یک عدد که مقدار ایندکس اولین کاراکتر برابر با کاراکتر خواسته شده است، را بر می گرداند. اگر آن کاراکتر وجود نداشت، مقدار -1 را بر می گرداند.

مثال

بیایید یک مثال را با یکدیگر بررسی کنیم:

import java.io.*;
public class Test {

  public static void main(String args[]) {
   String Str = new String("Welcome to barnamechi.com");
   System.out.print("Found Index :" );
   System.out.println(Str.indexOf( 'o' ));
  }
}

در این مثال یک متغیر از نوع رشته (string) به نام str تعریف کرده ایم و مقدار اولیه را نیز درون آن ریخته ایم. سپس متد indexOf را صدا کرده ایم و کاراکتر “o” را به عنوان پارامتر ورودی در نظر گرفته ایم.

این متد ایندکس اولین کاراکتر o  موجود در رشته ی str را در خروجی نمایش می دهد.


خروجی

کدهای بالا خروجی زیر را تولید می کنند:

Found Index :4

مثال دوم از متد indexOf

مثال دوم را باهم بررسی می کنیم:

import java.io.*;
public class Test {

  public static void main(String args[]) {
   String Str = new String("Welcome to barnamechi.com");
   System.out.print("Found Index :" );
   System.out.println(Str.indexOf( 'o', 5 ));
  }
}

در این مثال هم مثل نمونه ی قبل یک متغیر از نوع رشته به نام str تعریف کرده ایم و به آن مقدار اولیه داده ایم. در ادامه متد indexOf را صدا زده ایم همچنین کاراکتر “o” و عدد “5” را به عنوان پارامترهای ورودی به آن متد داده ایم.

این دستور جستجو را از خانه ی شماره ی 5 در رشته ی str شروع می کند و ایندکس اولین خانه ای که کاراکتر o در آن وجود داشت را برمی گرداند.


خروجی مثال دوم

کدهای بالا خروجی زیر را تولید می کنند:

Found Index :9

مثال سوم

مثال سوم را باهم بررسی می کنیم:

import java.io.*;
public class Test {

  public static void main(String args[]) {
   String Str = new String("Welcome to barnamechi.com");
   String SubStr1 = new String("barnamechi");
   System.out.println("Found Index :" + Str.indexOf( SubStr1 ));
  }
}

در این مثال هم مثل نمونه های قبل علاوه بر تعریف متغیر رشته ای str، یک رشته به نام SubStr2 تعریف کرده و مقدار “barnamechi” را درون آن قرار داده ایم.

در ادامه متد indexOf را صدا زده ایم و متغیر SubSr2 را به عنوان پارامتر ورودی به آن داده ایم. این دستور ایندکس اولین کاراکتر از رشته ی “barnamechi” را در str برمی گرداند.


خروجی مثال سوم

کدهای بالا خروجی زیر را تولید می کنند:

Found Index :11

مثال چهارم از متد indexOf

مثال چهارم را باهم بررسی می کنیم:

import java.io.*;
public class Test {

  public static void main(String args[]) {
   String Str = new String("Welcome to barnamechi.com");
   String SubStr1 = new String("barnamechi" );
   System.out.print("Found Index :" );
   System.out.println( Str.indexOf( SubStr1, 15 ));
  }
}

در این مثال هم مثل نمونه ی قبل علاوه بر تعریف متغیر رشته ای str، یک رشته به نام SubStr2 تعریف کرده و مقدار “barnamechi” را درون آن قرار داده ایم. در ادامه متد indexOf را صدا زده ایم همچنین متغیر “SubStr1” و عدد “15” را به عنوان پارامترهای ورودی به آن متد داده ایم.

این دستور جستجو را از خانه ی پانزدهم رشته ی str شروع می کند و چون رشته ی barnamechi در آن موجود نیست عدد -1 را بر می گرداند.


خروجی مثال چهارم

کدهای بالا خروجی زیر را تولید می کنند:

Found Index :-1

سوالات خودتان را بپرسید

در این مقاله از سری دوره های آموزش جاوا در وب سایت برنامه چی، متد indexOf را همراه با مثال های مختلف بررسی کردیم. اگر سوالی در این مورد دارید، آن را در قسمت نظرات (همین پایین) بنویسید تا به سرعت به آن ها پاسخ بدهیم.


منابع بیشتر برای مطالعه

می توانید از منابع زیر برای مطالعه ی بیشتر درباره ی این متد استفاده کنید:

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا