متد جاوا

متد compareToIgnoreCase جاوا

متد compareToIgnoreCase برای مقایسه دو رشته در جاوا

یکی دیگر از متدهایی که برای مقایسه دو رشته میتوانید از آن استفاده کنید، متد compareToIgnoreCase در جاوا است. این متد دو رشته را بدون در نظر گرفتن بزرگی و کوچکی حروف مقایسه میکند و مقادیری را برمیگرداند که در ادامه با آنها آشنا میشویم. برای یادگیری کامل با برنامه چی همراه باشید.

متد compareTo در جاوا

متد compareTo مقایسه دو رشته در جاوا

اگر در برنامه نویسی جاوا با رشته ها (String) کار کرده باشید، حتما نیاز به ابزارهای مختلف برای کارهای متفاوت را حس کرده اید. یکی از ابزارهایی که زبا جاوا برای کار با رشته ها در اختیار شما قرار داده است، متد compareTo میباشد که میتوانید با استفاده از آن، دو رشته را با یکدیگر …

متد compareTo مقایسه دو رشته در جاوا ادامه مطلب

متد charAt در جاوا

برگرداندن یک کاراکتر از رشته با متد charAt در جاوا

متد charAt در جاوا برای این استفاده میشود که کاراکتر مورد نظر را برگرداند. یعنی یک عدد Index دریافت میکند و کاراکتر مورد نظر را که در یک رشته قرار گرفته است، برمیگرداند. برای آشنایی کامل با نحوه کار این متد و بررسی یک مثال، با برنامه چی همراه باشید.

متد toSring جاوا

تبدیل کاراکتر به رشته در جاوا با متد toString

گاهی نیاز دارید که در هنگام کار کردن با کلاس Character، بتوانید کاراکتر هایی که بصورت دنباله پشت سر هم نوشته شده است را به یک رشته تبدیل کنید. متد toString میتواند این کار ها را برای شما انجام بدهد. برای یادگیری با برنامه چی همراه باشید.

متد toLowerCase در جاوا

تبدیل به حروف کوچک در جاوا با متد toLowerCase

برای کار با کلاس کاراکتر در جاوا، بصورت پیشفرض یک سری ابزار در اختیار شما قرار گرفته است. یکی از آنها متد toLowerCase است که میتواند حروف ورودی را به حروف کوچک تبدیل کند. برای یادگیری کامل با برنامه چی همراه باشید.

متد touppercase جاوا

تبدیل به حروف بزرگ در جاوا با متد toUpperCase

برای کار با کلاس کاراکتر در جاوا، بصورت پیشفرض یک سری ابزار در اختیار شما قرار گرفته است. یکی از آنها متد toUpperCase است که میتواند حروف ورودی را به حروف بزرگ تبدیل کند. برای یادگیری کامل با برنامه چی همراه باشید.

متد islowercase جاوا

متد isLowerCase برای تشخیص حروف کوچک در جاوا

برای کار با کاراکتر ها و کلاس Character در جاوا ممکن است نیاز داشته باشید که ابزار های خاصی در اختیار شما قرار بگیرند. یکی از متد هایی که در این کلاس وجود دارد، متد isLowerCase است که میتواند حروف کوچک (Upper Case) را تشخیص بدهد. برای یادگیری با برنامه چی همراه باشید.

متد isUpperCase در جاوا

متد isUpperCase برای تشخیص حروف بزرگ در جاوا

برای کار با کاراکتر ها و کلاس Character در جاوا ممکن است نیاز داشته باشید که ابزار های خاصی در اختیار شما قرار بگیرند. یکی از متد هایی که در این کلاس وجود دارد، متد isUpperCase است که میتواند حروف بزرگ (Upper Case) را تشخیص بدهد. برای یادگیری با برنامه چی همراه باشید.

متد isWhiteSpace برای تشخیص فاصله خالی در جاوا

متد isWhiteSpace برای تشخیص فاصله خالی در جاوا

برای کار کردن با کاراکتر ها در جاوا نیاز دارید که یک سری ابزار ها در اختیار شما قرار بگیرد. این ابزار ها را به عنوان متدهایی که در کلاس Character وجود دارند میشناسیم. یکی از آنها متد isWhiteSpace نام دارد که میتواند فاصله های خالی را تشخیص بدهد. برای یادگیری با برنامه چی همراه …

متد isWhiteSpace برای تشخیص فاصله خالی در جاوا ادامه مطلب

متد isDigit در جاوا برای تشخیص اعداد

متد isDigit برای تشخیص اعداد در جاوا

کلاس کاراکتر (Character) در جاوا دارای متدهایی است که برای مدیریت کردن کاراکتر ها در برنامه نویسی به درد شما میخورند. یکی از آنها متد isDigit نام دارد که میتواند تشخیص بدهد یک کاراکتر از نوع عدد است یا نه. برای یادگیری کامل با برنامه چی همراه باشید.

متد isLetter برای کار با کاراکترها در جاوا

متد isLetter برای تشخیص حروف در جاوا

کار کردن با کارکترها در زبان جاوا با استفاده از کلاس Character امکان پذیر شده است. در این کلاس متدهایی وجود دارد که میتوانند کارهای مختلفی را برای شما انجام بدهند. یکی از آنها، متد isLetter است که تشخیص میدهد آرگومان ورودی یک حرف است یا نه. برای یادگیری کامل با برنامه چی همراه باشید.

اسکرول به بالا