متد endsWith

متد endsWith برای چک کردن پسوند رشته در جاوا

متد endsWith یکی دیگر از متدهایی است که زبان جاوا برای کارکردن با رشته ها در اختیار شما قرار میدهد. یعنی این متد بررسی میکند که آیا رشته با پسوند مشخص شده تمام میشود یا خیر. برای یادگیری کامل این متد با برنامه چی همراه باشید.

قواعد نوشتن (Syntax)

برای نوشتن متد endsWith میتوانید از الگوی زیر استفاده کنید:

public boolean endsWith(String suffix)

پارامترهای ورودی متد endsWith

جزئیات پارامترهای ورودی را میتوانید از اینجا مشاهده کنید:

 • پسوند (suffix): این متد یک رشته را به عنوان پسوند برای پارامتر ورودی قبول میکند.

مقدار بازگشتی متد endsWith

 • True: اگر رشته ای که به عنوان پارامتر ورودی به متد endsWith داده میشود، با پسوند رشته ای که این متد روی آن صدا زده شده است یکسان باشد مقدار true برگردانده خواهد شد.
 • False: اگر پسوند رشته با رشته ای که به عنوان پارامتر ورودی به متد داده این برابر نباشد، مقدار false برگردانده خواهد شد.

توجه داشته باشید که اگر پارامتر ورودی یک رشته خالی باشد یا اینکه با کل رشته ای که متد را روی آن صدا زدیم، برابر باشد، باز هم مقدار true برگردانده شود. یعنی در اینصورت عملکردی مانند متد equals خواهد داشت.


مثال

بیایید یک مثال را با یکدیگر بررسی کنیم:

public class Test {

  public static void main(String args[]) {
   String Str = new String("This is really not immutable!!");
   boolean retVal;

   retVal = Str.endsWith( "immutable!!" );
   System.out.println("Returned Value = " + retVal );

   retVal = Str.endsWith( "immu" );
   System.out.println("Returned Value = " + retVal );
  }
}

در این مثال مشاهده میکنید که یک متغیر از نوع String به نام Str تعریف کردیم و مقدار دهی اولیه را نیز برای آن انجام دادیم. همچنین یک متغیر از نوع Boolean به نام retVal تعریف کردیم که مقدار بازگشتی درون آن ریخته شود.

در ادامه نیز متد endsWith را روی Str صدا زده ایم و نتیجه را درون retVal ریخته ایم. هربار هم مقدار بازگشتی را در خروجی نشان داده ایم. یک مرتبه دیگر هم این متد را با یک ورودی متفاوت روی رشته Str صدا زده ایم. میتوانید نتیجه را در خروجی مشاهده کنید.

این کدها خروجی زیر را تولید میکنند.


خروجی متد endsWith

Returned Value = true
Returned Value = false

سوالات خودتان را بپرسید

در این جلسه از دوره آموزشی جاوا درباره متد endsWith مطالبی را مطرح کردیم و یک مثال را نیز با یکدیگر بررسی کنیم. اگر هنوز سوالی در این مورد دارید میتوانید در قسمت نظرات بنویسید تا به سرعت به آنها پاسخ بدهیم.


منابع بیشتر برای مطالعه

میتوانید از منابع زیر برای مطالعه بیشتر درباره این متد استفاده کنید:

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا